Utlandsstudier

Studier utomlands ger värdefulla erfarenheter för livet.

Du får erfarenhet av hur det är att studera i ett annat land, goda kunskaper i ett främmande språk och insikter i andra kulturella förhållanden. Det är en bra merit när du söker jobb och dessutom får du kanske många nya vänner för livet.

Som studerande vid Umeå universitet har du olika möjligheter att förlägga delar av din utbildning vid ett universitet utomlands. Du kan åka inom ramen för avtal som Erasmus, vilka handläggs av institutionerna, eller centrala och fakultetsanknutna avtal, vilka hanteras gemensamt för hela universitetet eller av respektive fakultet.

Om du vill studera på samma breddgrad som Sverige, till exempel Kanada, Island eller Ryssland, så kan North2North utbytesprogram vara något för dig. Vill du studera inom Norden kan du söka Nordplus-stipendier.

Du kan också åka som så kallad ”Free Mover”, då ordnar du allt på egen hand. Generellt gäller det att vara ute i god tid, att noggrant tänka igenom var du vill åka och att undersöka vilket kursutbud som finns vid det universitet som du vill åka till. Det är en hel del saker att tänka på och ordna med innan man reser; till exempel bostad, finansiering, försäkringar och intyg. Beroende på var du åker kan det behövas studentvisum och vaccinationer.

Bild: Erica Åström


Sidansvarig: Erica Åström

Utskriftsversion

Internationell kontaktperson

Erica Åström, studieadministratör
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, A-101

Tel:  090-786 64 07

Kontaktformulär