Uppsatser

Nedan hittar du examensuppsatser som skrivits vid institutionen för psykologi från och med 2010, och som har publicerats elektroniskt i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Saknar du någon uppsats ber vi dig kontakta institutionen (kontaktuppgift i högerspalt).

Till vänster i menyn hittar du uppsatser som är skrivna före 2010.

Examensuppsatser

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lundgren, Erik

Curiosity and motivation toward visual information

2018

Hämta

Flih, Sarah

Exploring the effect of emotionally induced arousal on curiosity

2018

Hämta

Forsberg, Jacqueline

Kreativitet - en attraktiv förmåga på framtida arbetsmarknaden: svenska grundskolelärares föreställningar om skolelevers kreativitet och kreativa beteende jämförda med amerikanska lärares

2018

Hämta

Olsson Hjortensjö, Jens

Inverkan av irrelevant radiokommunikation i cockpit på piloters upplevda arbetsbelastning

2018

-

Larsson, Björn
Elf, Karl

Konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext

2018

Hämta

Lorentzi, Oskar

PSYCHOLOGICAL DISTRESS AMONG PATIENTS INVESTIGATED FOR CANCER OF THE BLADDER AND/OR UPPER URINARY TRACT

2018

-

Åström, Malin
Adelmann, Siri

DAILY THOUGHTS OF LEAVING THE PROFESSION AMONGST NEWLY GRADUATED PSYCHOLOGISTS

2018

-

Brodén, Andrea
Lundbladh, Amanda

The effects of sleep disturbances on memory

2018

-

Drejby, Tobias

Det goda ledarskapet: Anställdas upplevelse av ledarskap vid omorganisation

2017

Hämta

Goldring, Petronella
Söderberg, Henrik

Är stillasittande och stress associerade med muskuloskeletala besvär hos kontorsarbetare?: -En tvärsnittsstudie

2017

Hämta


Sidansvarig: Michael Gruber

Utskriftsversion

Böcker i bokhylla

Bild: Mattias Pettersson

Relaterad information

Utökad sökning i DiVA

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär