Till umu.se

Våra program

Vi ansvarar för följande utbildningsprogram:Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskapMasterprogrammet i kognitionsvetenskapPsykologprogrammetPsykologprogrammet med inriktning mot idrottPsykoterapeutprogrammet

Andra program

Vi medverkar, i ganska stor utsträckning, även i följande program:Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöerMagisterprogram i arbetsliv och hälsa med inriktning mot beteendevetenskapPersonalvetarprogrammetTränarprogrammet

Utöver detta medverkar vi även i:
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service ManagementCivilingenjörsprogrammet i interaktion och designGastronomiprogrammetIdrottsvetenskapliga programmetLogopedprogrammetLärarprogrammetMagisterprogrammet i idrottsmedicinMasterprogrammet i ledarskap och organisationPolisutbildningenSamhällsvetarprogrammet


Programvägledare kognitionsvetenskap

Anngelica Kristoferqvist
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, A-107

Tel:  090-786 54 35

Fax:  090-920 29

Kontaktformulär

Programvägledare psykologprogrammen

Jenny Feltenmark
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1, korridor B

Tel:  090-786 57 09

Kontaktformulär