Just nu pågår

Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning. Projektledare: Jenny Nilsson.
Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammet vid Umeå universitet. Projektledare: Mattias Lundberg. 
 


Sidansvarig: Michael Gruber

Utskriftsversion