Till umu.se

Kursutvärderingar

För kurser som Institutionen för psykogi har kursansvar förFristående kurser
För kurser inom program som Institutionen för psykogi har programansvar förKandidatprogrammet för kognitionsvetenskapMasterprogrammet i kognitionsvetenskapPsykologprogrammetPsykologprogrammet med inriktning mot idrott

Övrigt

2PS128 Vetenskaplig teori, metod och etik i arbetsliv och hälsa, inr betv. 7,5 hp


Sidansvarig: Michael Gruber

Utskriftsversion

red pencil