Utbildning

Psykologi lär dig mer om människans beteende, tankar, känslor och samspel.

Utbildning i psykologi ökar din medvetenhet om hur människan påverkar och påverkas av sin omgivning. Du utvecklar även förståelse i frågor som rör tänkande, mänskliga reaktioner och relationer i vardagsliv och yrkesliv.

Institutionen utbildar psykologer på psykologprogrammen, kognitionsvetare på programmen för kognitionsvetenskap och beteendevetare via fristående kurser. Här ges även vidareutbildning för legitimerade psykologer.

Institutionen deltar också i andra program, till exempel logopedprogrammet, civilingenjörsprogrammet, gastronomiprogrammet och polisutbildningen.

Välkommen att söka våra utbildningar!


Kontaktinformation

Michael Gruber
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, A-118

Tel:  090-786 78 35

Kontaktformulär