Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Hej och välkommen! Här hittar du praktisk information som kan underlätta ditt liv som student hos oss.


Kontakta oss

Programvägledare
svarar på frågor om programmets innehåll
Jenny Nilsson
090-786 50 65
studievagledning@psy.umu.se

Studieadministratör
svarar på frågor om registrering, scheman och betyg
Erica Åström

090-786 64 07
erica.astrom@umu.se

Programsamordnare och ordförande i programrådet
Linnea Karlsson Wirebring
090-786 74 08
linnea.karlsson@umu.se