Samverkan

Institutionen välkomnar möjligheten att samarbeta med personer, företag och organisationer i både de privata och offentliga sektorerna. Idag har institutionen framgångsrika samarbeten i utbildnings- och forskningsfrågor.

Psykologi är i hög grad ett tvärvetenskapligt och tillämpat ämne. Människans beteende påverkar allt från den psykiska och fysiska hälsan till hur arbete och aktiviteter utförs och organiseras. Institutionen kan erbjuda flera samverkansmöjligheter.

Exempel på samverkansmöjligheter:

  • Forskningssamverkan
    Institutionen har idag flera forskningssamverkansavtal inklusive pågående samarbete med Umeå Kommuns Utvecklings- och fältforskningsenhet, Polismyndigheten i Västerbottens län, och Umeå Fritid. 
  • Examensarbeten
    Varje termin skrivs cirka 50 examensarbeten inom olika program och utbildningar på institutionen och många av dessa görs i samverkan med företag och organisationer. Exempel på samarbetpartners där examensarbete nyligen har utförts i samverkan inkluderar: Institute of Computer Science i Kista, Hägglunds AB Övik, Pho2home on-line, Scania, Uptoit AB (friskvård och rehabilitering), Forsmark kärnkraftverk, Iris Hadar (stöd och hjälp vid kognitiva nedsättningar), Bibliotek, Räddningstjänst, VHS, Stiftelsen Funka – funka.nu (för personer med funktionshinder), Ågrens IT, IKEA, TAC (fastighetsteknik), Smurfit Kappa kraftliner, sågverk, kommunala och statliga inrättningar. 
  • Praktikplatser
    Varje termin åker ett 40-tal blivande psykologer ut på praktik.

Psykologisk salong

Psykologisk salong är ett kostnadsfritt arrangemang där alla som vill, på ett enkelt och avslappnat sätt, kan bekanta sig med de senaste rönen och intressanta personer inom psykologin.

Arrangemanget är en del av Institutionen för psykologis strävan att utveckla dess samverkan mot samhället, och det genom att blanda vetenskap och kultur i en lugn och skön miljö.

Under våren 2013 tar Psykologisk salong en paus, med förhoppning om att återkomma i höst.

Mer om psykologisk salong


Kontaktinformation

Mikael Henningsson
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, A-115

Tel:  090 - 786 5798

Kontaktformulär