Terapiinriktningar

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) passar bäst om man vill få hjälp att bearbeta och förändra sin nuvarande situation i perspektiv av sina tidigare erfarenheter samt att bli mer medveten om sina känslor och hur känslor och omedvetna föreställningar påverkar både person och problematik. De psykodymaniska samtalen videoinspelas vanligtvis i handledningssyfte.

Kognitiv beteendeinriktad terapi

Kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT) passar bäst om man vill få hjälp att fokusera på hur problemen ser ut och hur de påverkar i vardagen samt att arbeta konkret med att hitta lösningar för att förhindra problembilden. De kognitivt beteendeinriktade samtalen videospelas alltid som ett led i psykologkandidaternas utbildning i den här metoden.

Studentterapeuterna får handledning varje vecka på sina samtal av legitimerade psykoterapeuter med lärar- och handledarutbildning i psykoterapi.

Verksamheten vid Psykologmottagningen har Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagens lagstiftning. Alla som arbetar på Psykologmottagningen (studenter, handledare, lärare, personal) har tystnadsplikt.


Kontaktinformation

Psykologmottagningen
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanioragränd 4, Paviljongen, Umeå Campus

Tel:  Återbud vid pågående behandlingar 090-778259. Information 090-7866630, carin.vretsjo@umu.se

Kontaktformulär

Psykologmottagningens samtalsrum

Bild: Andreas Nilsson