Forskning och mätningar

Medverkan i forskningsprojekt

Forskning är en viktig del av verksamheten vid Psykologmottagningen. Det kan hända att man som klient blir tillfrågad om att frivilligt medverka i något av forskningsprojekten. Om detta blir aktuellt, kommer skriftlig och muntlig information att ges innan man tar ställning till om man vill delta eller inte. Vi välkomnar medverkan i forskningsprojekten!

Mätningar och utveckling av kvalitet

För att säkra kvaliteten och för att kunna utveckla verksamheten utvärderar studenterna alla psykoterapier med före- och eftermätningar. Deltagande i dessa mätningar (kvalitetssäkringen) är ett obligatoriskt inslag.

Klicka för större bild.


Forskningsansvarig Psykologmottagningen

Helene Ybrandt
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-114

Tel:  090-786 94 79

Kontaktformulär