Välkommen till Psykologmottagningen

På Psykologmottagningen har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning.

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal. Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och kan handla om allt som rör sig i tankar, känslor och beteende. Kontakten varar under två terminer, och omfattar ett samtal i veckan för klienter som är 18 år eller äldre.

Efter intresseanmälan kallas du till ett första informations- och bedömningssamtal. Då vi har många som söker kan detta ta lång tid. Vid bedömningssamtalen undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

De psykoterapeutiska samtalen påbörjas i början av varje termin och följer terminerna. Från 8 maj har vi stängt möjligheten att anmäla sig. Vi öppnar för anmälningar 13 augusti 2018.

Priser

40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr per samtal. Varje samtal är 45-50 min.


Kontaktinformation

Psykologmottagningen
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanioragränd 4, Paviljongen, Umeå Campus

Tel:  Återbud vid pågående behandlingar 090-778259. Information 090-7866630, carin.vretsjo@umu.se

Kontaktformulär

Psykologmottagningen exteriör aug 2011

Bild: Torbjörn Jakobsson

Relaterad information

Lokalbokning Psykologmottagningen