Välkommen till Psykologmottagningen

På Psykologmottagningen har studenterna från psykologprogrammen terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. Från höstterminen 2018 ingår också uppgiften att genomföra informations- och bedömningssamtal. Då uppgiften är del av en kurs spelas intervjun in, filmen raderas när delmomentet är slutfört.

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal. Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och kan handla om allt som rör sig i tankar, känslor och beteende. Kontakten sträcker sig mellan 10 till 20 samtal, och omfattar ett samtal i veckan för klienter som är 18 år eller äldre.

Efter intresseanmälan kallas du till ett första informations- och bedömningssamtal. Många anmäler intresse för psykoterapi till psykologmottagningen. Vi stänger vår anmälan i perioder under året, för att få en rimlig väntetid mellan anmälan och bedömningssamtal. Vid bedömningssamtalen undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

De psykoterapeutiska samtalen påbörjas i början av varje termin och en bit in i terminen. Samtalen följer terminstiderna.

Från 12 oktober har vi stängt möjligheten att anmäla sig. Vi öppnar för anmälningar 1 december 2018.

Priser

40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år eller pensionär. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr per samtal. Varje samtal är 45-50 min.


Kontaktinformation

Psykologmottagningen
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanioragränd 4, Paviljongen, Umeå Campus

Tel:  Återbud vid pågående behandlingar 090-778259. Information 090-7866630, carin.vretsjo@umu.se

Kontaktformulär

Psykologmottagningen exteriör aug 2011

Bild: Torbjörn Jakobsson

Relaterad information

Lokalbokning Psykologmottagningen