Psykologisk salong 2012 11 01

Pernilla Forsberg-Tiger

Byggnadsingenjör som i kölvattnet av 90-talets byggkrasch frågade sig ”vad är ett gott arbete, en bra chef och vad skapar samarbete, motivation och framgång i grupper?”.

Intresset växte sig allt starkare och blev startskottet för en ny karriär som leg. psykolog och organisationskonsult. Efter flera år som psykolog och verksamhetschef inom företagshälsovården driver hon sedan 2010 det egna företaget Mindleap AB.

Pernilla brinner för att sprida det lösningsfokuserade arbetssättet och är utbildad Solution Focused Business Professional vid University of Wisconsin, Milwaukee.

Under salongen skall kommer vi att titta på varför problemorienterade synsätt inom psykologin så länge dominerat och vad lösningsfokuserade alternativ har för mervärde.

Eva Magnusson

Professor vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Eva har ett långt förflutet som praktiserande psykolog och feminist och står därför på två ben i sin yrkesutövning: dels forskare och lärare inom psykologiämnet, dels genusforskare och periodvis feministisk aktivist.

Eva har bland annat studerat hur kvinnor och män i barnfamiljer idag hanterar kraven på att leva jämställt, samtidigt som de stretar med förväntningar om att vara "kvinnliga" och "manliga" på ofta ganska traditionella sätt.

Eva är även läroboksförfattare med ambitionen utveckla ämnet och yrket till att bättre väga in konsekvenserna av samhälleliga ojämlikheter i psykologiska teorier och tillämpningar.

Daniel Nordström

Daniel Nordström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Folkbladet. Med Daniel kommer vi att prata om journalistik och de överväganden journalisten och ansvarig utgivare måste göra inför publiceringar.

Vilka kopplingar har journalistiken med psykologin, och varför journalister alltid tror att de vet bäst...?

Dessutom är medievärlden i ett stort förändringsskede. Hur fungerar organisationen och individer i en sådan situation?


Sidansvarig: Mattias Lundberg

Utskriftsversion