Psykologisk salong 2012 10 04

Fler filmer från psykologisk salong 4 oktober kommer inom kort.

Annika Nordlund är bl a Docent i psykologi och Forskningsledare vid Transportforskningsenheten (TRUM), Umeå universitet.

Annikas forskning fokuserar på hur psykologiska faktorer, så som värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer påverkar viljan till miljövänliga beteenden. Hur minskar vi bilanvändande? Är det möjligt att byta färdsätt från bil till ett mer hållbart alternativ? Vilken typ av åtgärder för minskat bilanvändande accepterar vi?

Annika har även studerat färdmedelsvalet som ett rutinmässigt beslut, där då frågan blir; hur kan vanor att använda bilen förändras genom ökad medvetenhet i beslutssituationen och hur effekten av en ökad medvetenhet påverkar relationerna mellan attityder, vanor och beteende.

Ett aktuellt forskningsprojekt berör trafikstarten på Botniabanan. Inom projektet har människors (boende i regionen) förväntningar, attityder, intentioner och beteenden kopplat till tåg som ett alternativt färdmedel för de lite längre resorna studerats både före och efter trafikstarten på Botniabanan.

Lars Nybergs huvudsakliga forskningsområde faller inom fältet kognitiv neurovetenskap och handlar om att studera kopplingen mellan hjärnans funktioner och olika kognitiva funktioner som minne och medvetande.

Lars disputerade 1993 och var mellan 1994-96 post-doc i Canada. Han blev antagen som docent vid Umeå universitet 1996, där han under åren 1999–2005 var professor i psykologi.

Sedan 1 januari 2006 är han professor i neurovetenskap. Nyberg har arbetat som sakkunnig för Högskoleverket, varit medlem i beredningsgrupp för Vetenskapsrådet, varit ledamot i styrelsen för Centrum för idrottsforskning samt NevroNor i Norge, och han haft en bistillung som professor vid universitetet i Bergen.

Han erhöll 2007 Göran Gustafssonpriset i medicin för sin forskning om hjärnans funktioner och 2008 Mångbergs pris för sina framstående studier av högre tankefunktioner hos människan. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien. Han blev år 2009 utsedd till Wallenberg Scholar.

Dr Kirsty McDougall arbetar som postdoc vid institutionen för teoretisk och tillämpad lingvistik vid Cambridge university.

Hon studerar hur människan producerar sitt språk, och forskar även om forensisk fonetik. Hon fungerar ofta som expertvittne i rättegångar där hon presenterar hur människan kan återge och förstå upplevt tal i ex våldssituationer

Dr Mathias Osvath är skapare och vetenskapligt ansvarig för de enda två enheterna för att studera kognition hos djur i Sverige.

Mathias studerar bland annat hur apors kognitiva förmåga liknar människans och hur vi därigenom kan förstå mer om människans evolutionära utveckling.


Sidansvarig: Mattias Lundberg

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Mattias Lundberg
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, A-123

Tel:  090-786 66 45