Mattias Lundberg

Att jobba som universitetslektor i psykologi är ett fantastiskt jobb. Jag ägnar stora delar av mina dagar till att förmedla psykologisk kunskap till intresserade och vetgiriga studenter.

Undervisning

Jag undervisar främst på det 5-åriga Psykologprogrammet inom områdena organisationspsyklogi, personlighetspsykologi och psykoterapi. En av mina favoritområden att undervisa i är den fördjupningskurs som kallas ”konsultkursen”. Den handlar om att ge blivande studenter redskap i hur man driver eget företag och lär sig att bli en duktig konsult.
I mitt jobb ingår också att handleda studenter i deras arbeten med examensarbeten och det praktiska klientarbete som studenterna genomför under de två sista åren av utbildningen.

Forskning

Min doktorsavhandling som publicerades 1999 handlar om personlighet och uppfostran. Projektet, som kallas för 100-åringsprojektet, är en stor familjestudie bestående av ca 1300 individer i 67 familjer i 3-4 generationer. Jag har bland annat kartlagt hur deltagarna ser på sin uppfostran och kartlagt deras personlighet. Du kan ladda hem en svensk sammanfattning av avhandlingen HÄR.Just nu jobbar jag med en uppföljning av 100-årsprojektet där jag gjort om stora delar av datainsamlingen 6-7 år efter den första insamlingen. Nu har jag möjlighet att titta om man ett antal år efteråt har förändrat delar av sin personlighet och om man ser på sin uppfostran på samma sätt. Många tror att man ändrar sin syn på sin barndom när man själv får barn. Nu skall vi ta reda på om det stämmer!

Ett annat område jag forskar inom är stressrelaterad ohälsa. I ett gemensamt projekt med två andra institutioner på Umeå Universitet studerar vi ca 40 personer som drabbats av stressrelaterad ohälsa. Vi tittar bland annat på personlighet, hur man presterar på minnestest och vi tittar även hur deras hjärna arbetar när de skall lösa olika uppgifter. Det senare gör vi med hjälp av en funktionell magnetröntgenkamera.

Samverkan med Näringsliv och Samhälle

Universitetet har ett ansvar att jobba tillsammans med Näringsliv och samhälle, den s k ”tredje uppgiften”. För min del handlar det om att kunna föra ut psykologin som vetenskap på ett sådant sätt att andra blir intresserade och förstår hur enkelt det kan vara. För i ärlighetens namn så kan vi psykologer och forskare krångla till det onödigt mycket ibland.
Jag medverkar ofta i större offentliga förläsningar och i massmedia som expert där min målsättning är att göra psykologin tillgänglig för alla.

Psykologi åt folket!


Sidansvarig: Mattias Lundberg

Utskriftsversion