Till umu.se

Ulrika Sahlen, informatör

Katalogansvarig Webbansvarig

Prefekt Mikael Henningsson
Biträdande prefekt Annika Nordlund
Michael Gruber
Studierektor Camilla Hakelind
Maria Nordin
Studierektor för forskarutbildningen
Mattias Lundberg
Studierektor för psykologprogrammet
Studievägledare Anngelica Kristoferqvist
Programvägledare för kognitionsvetarprogrammet och fristående kurser
Jenny Feltenmark
Programvägledare psykologprogrammet
Jenny Nilsson
Projektledare "Aktiv studentmedverkan"
Administratör Ann-Louise Söderlund
Administratör psykologmottagningen, projektadministratör
Chatrine Westerlund
Personalsamordnare
Erica Åström
Studieadministratör kognitionsvetenskapliga programmet, fristående kurser
Joanna Andersson
Studieadministratör psykologprogrammet
Lena Holmgren
Administratör Psykologmottagningen, studieadm, forskaradm
Mona Wiklund-Hed
Ekonomiadministratör
Ulrika Gelfgren
PTP-tjänst
Katalogansvarig Chatrine Westerlund
Mikael Henningsson
Ulrika Sahlen
Webbansvarig Moa Eirell
Ulrika Sahlen
Kommunikatör
Arbetsmiljöombud Anngelica Kristoferqvist
Arbetsmiljöombud
Maria Nordin
Arbetsmiljöombud
Företrädare för lika villkor Anna-Sara Claeson
Jämställdhetsombud

Avdelningar