Till umu.se

Personal vid Institutionen för psykologi

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda vid institutionen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer.

Psykologi

Kontaktinformation

Adress:

Umeå universitet, Beteendevetarhuset
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14

Tel:

+46 90 786 50 00

Fax:

+46 90 920 29

Webbsida:

http://www.psy.umu.se

Avdelningar

Psykologmottagningen

Roller

Visa alla roller

Prefekt

Mikael Henningsson

Biträdande prefekt

Michael Gruber

Kristina Westerberg

Studierektor

Michael Gruber

Mattias Lundberg

Anna Stigsdotter-Neely

Studievägledare

Jenny Feltenmark

Jenny Nilsson

Personal

Sortera på:   Namn  sorteringsordning   Befattning  sorteringsordning

Ahlberg, Mikael

Assistent

+46 90 786 64 27

mikael.ahlberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Andersson, Björn

Universitetsadjunkt

+46 90 786 64 17

bjorn.andersson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Andersson, Joanna

Administratör, studie

+46 90 786 56 58

joanna.andersson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Andersson, John

Projektassistent

+46 90 786 57 55

john.andersson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Andersson, Linus

Universitetslektor

+46 90 786 64 28

linus.andersson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Armelius, Bengt-Åke

Professor emeritus

+46 90 786 78 44

+46 70 414 51 23

bengt-ake.armelius@psy.umu.se

E-post

Professor emeritus

+46 90 786 78 44

+46 70 414 51 23

bengt-ake.armelius@psy.umu.se

E-post

Armelius, Kerstin

Professor emerita

+46 90 786 60 74

+46 70 414 20 73

kerstin.armelius@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


A Vretsjö, Carin

Samordnare, klinisk

+46 90 786 66 30

carin.vretsjo@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Bergdahl, Jan

Forskare

+46 90 786 64 25

jan.bergdahl@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Bergström, Sten-Sture

Övrig/annan befattning

+46 90 786 78 02

sten-sture.bergstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Björk, Stefan

Doktorand

+46 90 786 78 86

stefan.bjork@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Björkman, Sandra

Projektassistent

+46 90 786 59 47

sandra.bjorkman@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Blume, Katarina

Doktorand

+46 26 64 85 00

kbe@hig.se

E-post


Bohman, Ingeborg

Övrig/annan befattning

ingeborg.bohman@psy.umu.se

E-post


Bånkestad, Kerstin

Psykolog

+46 90 786 55 64

kerstin.bankestad@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Carelli, Maria Grazia

Professor

+46 90 786 64 04

grazia.carelli@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Claeson, Anna-Sara

Forskarassistent

+46 90 786 60 88

anna-sara.claeson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Dennhag, Inga

Universitetslektor

+46 90 786 56 33

inga.dennhag@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Domellöf, Erik

Universitetslektor

+46 90 786 64 24

erik.domellof@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Engström, Christer

Universitetslektor

+46 90 786 97 45

christer.engstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Eriksson Sörman, Daniel

Doktorand

+46 90 786 63 13

daniel.erikssonsorman@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Feltenmark, Jenny

Studievägledare

+46 90 786 57 09

jenny.feltenmark@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Forman, Helen

Övrig/annan befattning

henfan02@student.umu.se

E-post


Fransson, Per

Övrig/annan befattning

+46 90 786 78 38

per.fransson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Gelfgren, Ulrika

Studievägledare

+46 90 786 97 46

ulrika.gelfgren@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Granberg, Åke

Övrig/annan befattning

+46 90 786 60 45

ake.granberg@psy.umu.se

E-post


Grip, Karin

Övrig/annan befattning

+46 90 786 95 36

kangrp92@student.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Gruber, Michael

Universitetslektor

+46 90 786 78 35

michael.gruber@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Hakelind, Camilla

Universitetslektor

+46 90 786 54 08

camilla.hakelind@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Hansson, Patrik

Universitetslektor

+46 90 786 70 66

patrik.hansson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Hassmén, Peter

Professor

+46 90 786 55 29

+46 90 786 66 92

peter.hassmen@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Hauer, Esther

Övrig/annan befattning

+46 90 786 79 69

esther.hauer@psy.umu.se

E-post

Universitetslektor

+46 90 786 79 69

esther.hauer@psy.umu.se

E-post

Hedman, Leif

Professor emeritus

+46 90 12 76 98

+46 70 300 95 64

leif.hedman@ki.se

E-post


Henningsson, Mikael

Universitetslektor

+46 90 786 57 98

mikael.henningsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Holm, Linus

Universitetslektor

+46 90 786 76 07

linus.holm@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Holm, Tommy

Projektassistent

+46 90 786 64 22

tommy.holm@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Holmgren, Lena

Administratör, institution

+46 90 786 97 47

lena.holmgren@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Holmström, Stefan

Universitetslektor

+46 90 786 60 44

stefan.holmstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Höglund, Per

Psykolog

+46 90 786 94 79

per.hoglund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Jakobsson, Torbjörn

Universitetslektor (tjänstledig)

+46 90 786 62 03

torbjorn.jakobsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Jansson, John

Universitetslektor

+46 90 786 78 34

john.jansson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Johansson, Anna-Maria

Forskningsassistent, förste (tjänstledig)

+46 90 786 78 27

anna-maria.johansson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Jonsson, Bert

Universitetslektor

+46 90 786 76 12

+46 70 677 76 12

bert.jonsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Järvi Andersson, Anette

Administratör, ekonomi

+46 90 786 99 53

anette.jarvi-andersson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Kaatari, Hans

Universitetslektor

+46 90 786 64 12

hans.kaatari@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Kaiser, Niclas

Universitetslektor

+46 90 786 64 06

niclas.kaiser@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Karampela, Olympia

Doktorand

+46 90 786 63 49

Olympia.Karampela@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Kristoferqvist, Anngelica

Studievägledare (tjänstledig)

+46 90 786 54 35

anngelica.kristoferqvist@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Larsson, Håkan

Universitetslektor

+46 90 786 78 37

+46 70 642 05 30

hakan.larsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lind, Nina

Doktorand

+46 90 786 78 43

nina.lind@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lindahl, Per

Projektassistent

+46 90 786 55 69

per.lindahl@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lindström, Kristina

Samordnare, projekt

+46 90 786 79 98

stina.lindstrom@umu.se

E-post


Ljungberg, Jessica K

Universitetslektor

+46 90 786 97 07

jessica.korningljungberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lundberg, Mattias

Universitetslektor

+46 90 786 66 45

mattias.lundberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lundkvist, Erik

Doktorand

+46 90 786 64 16

erik.lundkvist@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Lundmark, Robert

Doktorand

robert.lundmark@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Madison, Guy

Professor

+46 90 786 64 01

+46 70 554 30 34

guy.madison@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Magnusson, Eva

Professor emerita

+46 90 786 97 03

eva.magnusson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Malmberg, Hanna

Doktorand

+46 90 786 78 31

hanna.malmberg-gavelin@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Malmström, Nina

Administratör

nina.malmstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Marsja, Erik

Doktorand

+46 90 786 79 59

erik.marsja@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


McDonald, Rachel

Projektassistent

ramc0001@gapps.umu.se

E-post


Molander, Bo

Professor emeritus

+46 90 786 64 10

+46 70 639 64 10

bo.molander@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Mäntylä, Timo

Forskare

+46 90 786 64 14

+46 76 777 34 45

timo.mantyla@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Neely, Gregory

Universitetslektor

+46 90 786 97 52

greg.neely@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nilsson, Jenny

Studievägledare

+46 90 786 50 65

jenny.nilsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nilsson, Lars-Göran

Professor, gäst

+46 90 786 64 25

lgn@psychology.su.se

E-post


Nordin, Maria

Universitetslektor

+46 90 786 99 24

maria.nordin@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nordin, Steven

Professor

+46 90 786 60 06

+46 70 609 60 06

steven.nordin@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nordlund, Annika

Universitetslektor (tjänstledig)

+46 90 786 78 30

annika.nordlund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nordvall, Olov

Doktorand (tjänstledig)

+46 90 786 63 08

olov.nordvall@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Nyström, Markus

Doktorand

+46 90 786 93 33

markus.nystrom@psy.umu.se

E-post

Projektledare (tjänstledig)

+46 90 786 93 33

markus.nystrom@psy.umu.se

E-post

Olofsson, Ulrich

Universitetslektor

+46 90 786 97 04

ulrich.olofsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Olofsson, Åke

Professor

+46 90 786 61 12

ake.olofsson@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Olsson, Carl-Johan

Övrig/annan befattning

+46 90 786 62 12

cj.olsson@ddb.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Palmquist, Eva

Doktorand

+46 90 786 78 65

eva.palmquist@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Paulin, Johan

Doktorand

+46 90 786 67 38

johan.paulin@psy.umu.se

E-post

Projektassistent (tjänstledig)

+46 90 786 67 38

johan.paulin@psy.umu.se

E-post

Qwillbard, Tony

Projektassistent

+46 90 786 78 73

tony.qwillbard@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Rönnlund, Michael

Forskarassistent

+46 90 786 76 13

michael.ronnlund@psy.umu.se

E-post

Universitetslektor (tjänstledig)

+46 90 786 76 13

michael.ronnlund@psy.umu.se

E-post

Rönnqvist, Louise

Professor

+46 90 786 64 11

louise.ronnqvist@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sahlén, Ulrika

Administratör

+46 90 786 52 91

ulrika.sahlen@umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sandberg, Petra

Doktorand

+46 90 786 79 63

petra.sandberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Schele, Ingrid

Universitetslektor

+46 90 786 79 68

ingrid.schele@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sjödin, Fredrik

Forskare

+46 90 786 94 09

+46 70 205 40 18

fredrik.sjodin@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Skoger, Ulrika

Övrig/annan befattning

+46 8 5248 74 73

ulrika.skoger@gmail.com

E-post

Övrig/annan befattning

+46 8 5248 74 73

ulrika.skoger@gmail.com

E-post

Sommer, Marius

Universitetslektor

+46 90 786 51 12

masser03@student.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Stenling, Andreas

Doktorand

+46 90 786 78 49

andreas.stenling@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Stenlund, Tova

Universitetslektor

+46 90 786 97 44

tova.stenlund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Stigsdotter-Neely, Anna

Universitetslektor

+46 90 786 77 37

anna.neely@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Strangert, Christine

Övrig/annan befattning

christine.strangert@psy.umu.se

E-post


Strömsten, Erika

Doktorand

+46 90 786 64 21

erika.stromsten@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sundin, Eva

Forskare

+46 90 786 64 25

eva.sundin@psy.umu.se

E-post


Sundström, Anna

Universitetslektor

+46 90 786 61 39

anna.sundstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sundström, Anna

Universitetslektor (tjänstledig)

+46 90 786 63 45

anna.e.sundstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Sundström, Ingmarie

Projektassistent

+46 90 786 57 61

ingmarie.sundstrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Säfsten, Emma

Projektassistent

+46 90 786 60 51

emma.safsten@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Söderholm, Anna

Projektassistent

+46 90 786 64 05

anna.soderholm@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Söderlund, Ann-Louise

Administratör, institution

+46 90 786 64 03

ann-louise.soderlund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Söderlund, Britt-Marie

Projektassistent

+46 90 786 61 17

britt-marie.soderlund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Söderlund, Therese

Projektassistent

thesod02@student.umu.se

E-post


Tafvelin, Susanne

Universitetslektor

+46 90 786 66 29

+46 70 590 66 68

susanne.tafvelin@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wallace, Andrew

Forskningsingenjör

+46 90 786 66 98

andrew.wallace@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Westerberg, Kristina

Universitetslektor

+46 90 786 78 28

kristina.westerberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Westerlund, Chatrine

Samordnare, personal

+46 90 786 64 13

chatrine.westerlund@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wiberg, Britt

Övrig/annan befattning

+46 90 786 56 57

britt.wiberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wiberg, Max

Systemansvarig

+46 90 786 91 10

max.wiberg@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Widing, Maud

Seniorkonsult

+46 90 786 78 39

maud.widing@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wiklund-Hed, Mona

Administratör, ekonomi

+46 90 786 64 02

mona.wiklund-hed@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Wiklund-Hörnqvist, Carola

Doktorand

+46 90 786 60 69

carola.wiklundhornkvist@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Vishwanatha, Kalyani

Universitetslektor

+46 90 786 64 23

kalyani.vishwanatha@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Ybrandt, Helene

Universitetslektor

+46 90 786 61 97

helene.ybrandt@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Åström, Elisabeth

Doktorand

+46 90 786 90 38

elisabeth.astrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via Lync


Åström, Erica

Administratör, studie

+46 90 786 64 07

erica.astrom@psy.umu.se

E-post

Ta kontakt via LyncSidansvarig: Chatrine Westerlund
2009-06-23

Utskriftsversion