Organisation

Institutionens verksamhet leds av prefekt, som är ordförande i planeringsutskottet, samt av biträdande prefekter för grundutbildning respektive forskning.