Nyheter från institutionen

Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet fyller 20 år

2018-06-26
Kognitionsvetenskap är universitetets mest tvärvetenskapliga utbildning och startade som ett magisterprogram 1998. Institutionen för psykologi jubileumsfirar 15 november med en konferensdag innehållande bland annat föreläsningar med inbjudna talare, posterutställningar och jubileumsmiddag.

SVT Lokala Nyheter Västerbotten: Forskare undersöker barns motorik

2018-06-18
Forskare på Umeå universitet undersöker just nu den motoriska planeringsförmågan hos barn med autism.

DN: ”De flesta med psykopatiska drag kan ändra sitt beteende”

2018-06-12
Forskaren och psykologen Markus Nyström är övertygad om att nätet kommer att bli en allt vanligare arena för personer med psykopatiska drag. Men vi ska akta oss för att påstå att dessa människor är ”obotbara”, säger han.

Jörg Richter och Carina Bergfeldt hedersdoktorer vid Umeå universitet

2018-04-26
Jörg Richter, professor i psykologi, och journalisten Carina Bergfeldt har utsetts till 2018 års hedersdoktorer vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Hög kvalitet för forskarutbildning i psykologi

2018-03-28 (från 2018-03-26)
Forskarutbildningen i psykologi vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

Jessica K Ljungberg i möte med kronprinsessan

2018-03-20
Idag tisdag är Jessica Körning Ljungberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, en av tre forskare som besöker kronprinsessan Victoria på Stockholms slott för att berätta om sin forskning och om villkoren för kvinnliga forskare i Sverige. Arrangerar gör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Västerbottens-Kuriren: Umeåforskare träffar kronprinsessan

2018-03-20
Under tisdagen besöker Umeåforskaren Jessica Körning Ljungberg kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Detta för att berätta om sin forskning och villkoren för kvinnliga forskare i Sverige.

Svårt för institutionsplacerade unga att träna nedsatt kognitiv förmåga

2018-03-01
Kognitiva funktioner, som minne, koncentration och impulskontroll, hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något efter träning, men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen. Det visar Olov Nordvall vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet i en avhandl...

Psykologprogrammet i Umeå är först med att mäta praktiska färdigheter hos studenterna

2018-01-31
OSCE, objective structured clinical examination, är en examinationsform som syftar till att mäta praktiska färdigheter individuellt hos studenterna. Den har nu prövats för första gången på psykologprogrammet i Umeå.

Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?

2018-01-17
Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva s...

Nyhetsarkiv