Om institutionen

Institutionen för psykologi har ca 80 anställda och ca 650 studenter. Vid institutionen bedrivs forskning inom ett flertal områden, t.ex. kognitiv psykologi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, arbets/organisationspsykologi och psykologi inom IT-området. Utbildningsuppdragen omfattar psykologprogrammet, kognitions-vetarprogrammet, BIT-programmet och ett stort antal kurser på grundläggande- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Institutionen för psykologi hör till Samhällsvetenskapliga fakulteten
och har sina lokaler i Beteendevetarhuset på campus.

Vid institutionen finns en Psykologmottagning där studerande på psykologprogrammets sista år erbjuder enskilda personer möjlighet att få psykoterapeutiska samtal till en låg kostnad.

Vad är psykologi?Institutionens historia