Till umu.se

Om institutionen

Institutionen för psykologi har ca 80 anställda och ca 650 studenter. Vid institutionen bedrivs forskning inom ett flertal områden, t.ex. kognitiv psykologi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi, arbets/organisationspsykologi och psykologi inom IT-området. Utbildningsuppdragen omfattar psykologprogrammet, kognitions-vetarprogrammet, BIT-programmet och ett stort antal kurser på grundläggande- och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Institutionen för psykologi hör till Samhällsvetenskapliga fakulteten
och har sina lokaler i Beteendevetarhuset på campus.

Vid institutionen finns en Psykologmottagning där studerande på psykologprogrammets sista år erbjuder enskilda personer möjlighet att få psykoterapeutiska samtal till en låg kostnad.

Vad är psykologi?Institutionens historia