Institutionens rapportserier

Umeå Psychology Reports
Umeå Psychology Reports publicerar på engelska forskningsresultat som produceras av institutionens forskare och doktorander. Rapportserien är avsedd som snabb och preliminär publicering och ger större utrymme för tekniska detaljer än vad som är möjligt i gängse tidskriftsartiklar.Förteckning och rapporter i pdf-format

Umeå Psychology Supplement Reports
Rapporter i denna serie utgörs av längre sammanfattande artiklar, t.ex. litteraturöversikter, teoretiska artiklar, eller sammanfattningar avsedda för licentiatavhandlingar.Förteckning och rapporter i pdf-format

Forskningsrapporter
Forskningsrapporter avses på svenska vända sig till en något bredare krets av läsare än de två engelska rapportserierna, men förutsättes ändå omfatta endast forskningsrelaterat material.Förteckning och rapporter i pdf-format