Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser i psykologi

Avhandlingar kan förekomma som s.k. sammanläggningsavhandlingar eller som s.k. monografier. I första fallet består avhandlingen av en sammanfattning och ett antal separata forskningsrapporter. I andra fallet är avhandlingen skriven i bokform. I båda fallen är engelska det vanligaste språket.

Bild: Stefan Lybeck

Publicerade doktorsavhandlingar år 2002 och senare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Nordvall, Olov

Cognition in interned adolescents: aspects of executive functions and training

2018

Hämta

Nyström, Markus B. T.

Treating depression with activation

2018

Hämta

Åström, Elisabeth

Being in balance or stuck in time: exploring facets of time processing in relation to mental health

2018

Hämta

Karampela, Olympia

Exploring models of time processing: effects of training and modality, and the relationship with cognition in rhythmic motor tasks

2017

Hämta

Palmquist, Eva

Environmental intolerance: psychological risk and health factors

2017

Hämta

Publicerade licentiatuppsatser 2002 och senare

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Feng, Qi

Predictive action in infancy: Evidence of early prospective behavior

2009

Hämta

Andersson, Pehr

THE ROLE OF VISUAL-SPATIAL ABILITY AND WORKING MEMORY IN IMAGE GUIDED SIMULATOR PERFORMANCE

2007

Hämta

Öhman, Lena

Perceived chronic stress, health and cognition

2006

Hämta

Hansson, Patrik

Overconfidence and Format Dependence in Subjective Probability Intervals: Naive Estimation and Constrained Sampling

2005

Hämta

Olofsson, Jonas

Gender differences in chemosensory function

2005

Hämta


Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär

Avhandlingar, förteckning

Doktorsavhandlingar Licentiatuppsatser