Publikationer

Förteckningar (inkl pdf-filer) över aktuella avhandlingar, rapporter och publikationer från institutionen för psykologi.

Senaste publikationer(Institutionens senaste publikationer med länkar till publikationsdatabasen DIVA)

Institutionens rapportserier(Departmental Reports)

Doktorsavhandlingar och Licentiatuppsatser (Ph. D. Dissertations and Lic. Dissertations)


Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär