Profilområden

Arbete, organisation och samhälleForskning och undervisning inom profilen täcker områden som arbets- och organisationspsykologi, gruppsykologi, hälsopsykologi och genuspsykologi.
Kontaktperson: Kristina Westerberg

Hjärna, arv och miljö i interaktionProfilområdet rör forskning och undervisning som utgår från den biologiska basen för mäniskans beteenden samt hur dessa påverkas och förändras över tid (åldrar) samt i interaktion med miljöfaktorer, s.k. epigenetik.
Kontaktperson: Louise Rönnqvist

Hälsa och miljöOmrådet Hälsa och miljö inkluderar såväl miljöns inverkan på människans hälsa som människans inverkan på miljön. Det spänner över ett brett fält inom psykologi och inkluderar bl a biologisk psykologi, perception och kognition, socialpsykologi och personlighetspsykologi. Ämnesområden av särskild vikt är hälsopsykologi, arbetshälsa och miljöpsykologi.
Kontaktperson: Steven Nordin

Idrott, fysisk aktivitet och hälsaFysisk aktivitet utgör kärnan i detta profilområde, och kan utövas för välbefinnande, hälsa och prestation.
Kontaktperson: Paul Davis

Klinisk psykologiProfilområdet rör forskning och undervisning om professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa.
Kontaktperson: Helene Ybrandt

KognitionKognition handlar om att beskriva och förstå hur tänkandet bearbetar information och kunskap.
Kontaktperson: Guy Madison

Utveckling i alla livsfaserForskningsfrågorna riktas mot psykologiska förändringar som inträffar under en livslängd. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar diverse aspekter av utveckling, såväl fysisk och kognitiv som personlighetsutveckling och social utveckling.
Kontaktperson: Grazia Carelli


Profilområden

Kontaktinformation

Annika Nordlund,
bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 78 30

Kontaktformulär