Deltagare sökes till studie om luktsinne, upplevelse och kropp

Lukter påverkar människor mer än många tror, men hur, och i vilken utsträckning? Vi söker deltagare till en studie om hur upplevelsen av lukter hänger ihop med hur vi mår och presterar.

Deltagare kommer att besöka Institutionen för psykologi, Umeå universitet vid tre tillfällen under två dygn. Vid första mötet kommer deltagare att få ta på sig ett armband för att mäta puls och svettningar, samt utföra tester av lukt-sinne och kognition (ca. 1,5 h). Under andra tillfället dagen efter kommer deltagare att exponeras för ett luktande ämne samtidigt som man utför uppgifter (ca. 1,5 h). Vid tredje tillfället återlämnas armbandet. Eftersom graviditet och rökning kan påverka luktsinnet är vi, i denna studie, ute efter icke-gravida och icke-rökande personer. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och tar totalt cirka 3 timmar över två tillfällen.

Just nu söker främst män runt 40 år och över.

För genomfört deltagande utbetalas 500 kr (presentkort).

Är du intresserad av att delta i studien, maila Petra Sandberg på luktexperiment@psy.umu.se. Ange "RJ" som ämne.