Välkommen till CHAMP

CHAMP - Children And Motor Planning

CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. I detta forskningsprojekt undersöker vi hur barn i förskole- till skolåldern, med eller utan utvecklingsrelaterade svårigheter, planerar målinriktade handlingar. Forskningsprojektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Motorisk planeringsförmåga beskriver förmågan att planera och organisera rörelser för att åstadkomma en specifik motorisk handling och uppnå ett mål. Till exempel att i rätt ordning genomföra de rörelser som behövs för att ta ett glas vatten och dricka. När vi ska genomföra en handling planerar vi våra rörelser i förväg och förutser skeenden. Att kunna planera sina rörelser är därför grundläggande för barn i deras vardag.

Här till höger finns länkar där du kan läsa mer om projektet och se filmer och foton på oss, hur lokalerna ser ut och hur uppgifterna går till.

Om du vill veta mer om projektet och möjligheter att delta med ditt barn, skriv till oss!

/ hälsar Erik Domellöf och Anna Bäckström


Sidansvarig: Anna Bäckström

Utskriftsversion