Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Hör Evelina Liliequist i ett poddsamtal om stolthet bortom staden

2018-10-19
Evelina Liliequist, doktorand i etnologi vid humfak, och Anna Olovsdotter Lööv, postdok i genusvetenskap, LU, medverkar ...

Läkemedel ger chans till behandling av Skelleftesjukan

2018-10-19
Dödligheten minskade markant för patienter med Skelleftesjukan som fick läkemedelssubstansen tafamidis. Även sjukhusinlä...

Idrottsforskning: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

2018-10-18
I en ny studie vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta...

Vetenskapslunch om demokrati i gymnasieskolan

2018-10-18
Demokratifostran ska genomsyra hela skolans verksamhet. Men är det så i praktiken? Per-Åke Rosvall föreläser om demokrat...

Stort intresse för forskning om genus och välfärd

2018-10-16
Det var nästan fullsatt på Kvinnohistoriskt museum den 11 oktober när Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudi...

Ny rapport om Läslyftet från en fallstudie av åtta läslyftsgrupper i grundskolan

2018-10-16
Centrum för utvärderingsforskning (UCER), vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, presen...

Nyhetsarkiv


Kontakta oss

Annika Nordlund,
bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 78 30

Kontaktformulär

Aktuellt

CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs mer

Gå direkt till

Senaste publikationer