Till umu.se

Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Socialt arbete i media; Marcus Blom Nilsson artikel uppmärksammas

2015-03-04
Det är Recovery Research Institute, ett samarbete mellan Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital som c...

Erling Häggström Lundevaller med i projektgrupp som erhållit medel från europeiska forskningsrådet ERC

2015-03-04
Erling Häggström Lundevaller, universitetslektor i statistik, ingår i den projektgrupp som leds av Lotta Vikström, profe...

Lotta Vikström tilldelas 19 miljoner i europeiska excellensmedel

2015-03-03
Lotta Vikström, professor i historia, har som första humanistiska forskare vid Umeå universitet beviljats medel av det e...

“The Future of Global Food and Nutrition Security”

2015-03-03
Professor Agneta Hörnell deltog 25-26 februari 2015 i en europeisk visions- och möjlighetsworkshop inom projektet FOODSE...

“Healthy lifestyles: nutrition and physical activity for children and young people at schools”

2015-03-03
Professor Agneta Hörnell deltog som inbjuden talare och representerade förutom Umeå universitet även European Federation...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Kristina Westerberg
2014-03-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Kristina Westerberg, bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 7828

Kontaktformulär