......

 
Till umu.se

Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Umeåprofessor får spanskt pris

2015-05-29
Emmanuelle Charpentier, professor, verksam dels vid Helmholtz Centrum för infektionsforskning i Braunschweig och dels vi...

Norrländska hjärtfonden bidrar till ny forskning

2015-05-29
Norrländska Hjärtfonden har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat om fördelning av forskningsanslag. 700 000 kr har för...

Östersjöns framtid – mer regn och mindre fisk

2015-05-29
Klimatförändringarna kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogra...

Musik- och berättarprofil en av två hedersdoktorer

2015-05-29
Thomas Andersson, spelman och berättare från Umeå och Janet McCalman, professor i historia, The University of Melbourne,...

Mödraskap i kulturen- Internationell konferens i Umeå

2015-05-28
Under 11-12 juni anordnar Institutionen för språkstudier, tillsammans med UCGS, den tvärvetenskapliga konferensen ”Missi...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Kristina Westerberg
2014-03-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Kristina Westerberg, bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 7828

Kontaktformulär