Till umu.se

Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Feministiska tänkare: Postkoloniala feminister

2014-04-23
Postkoloniala feminister utmanar en rasistisk samtid. På Café Pilgatan kan du lyssna till etnologen Linda Berg och stat...

Europeiska CBRNE-centret utvärderar interaktiv verktygslåda i polsk katastrofövning

2014-04-23
Just nu deltar Europeiska CBRNE-centret i en övning med farliga ämnen för 2000 yrkesverksamma brandmän, poliser och mili...

Hälsan hos våldsutsatta kvinnor i Vietnam påverkas av sociala förväntningar

2014-04-23
Vietnamesiska kvinnors hälsa drabbas om de utsätts för våld från en manlig partner, men hälsan påverkas också av den sam...

"Än har vi inte lärt av historien"

2014-04-23 (från 2014-04-17)
Åsa Össbo, forskare på Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, berättar i en intervju på samer.se om vägen från en uppväxt vid ...

Nytt nummer av Kulturella perspektiv

2014-04-22
Redaktörer för det nya numret av Kulturella perspektiv är Marianne Liliequist, kultur- och medievetenskaper och Coppélie...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Kristina Westerberg
2014-03-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Kristina Westerberg, bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 7828

Kontaktformulär