Till umu.se

Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Kreativt läger för unga forskare med IceLab

2016-06-23
Det är dags att söka till höstens IceLab Camp. Det är ett fyra dagar långt kommunikations- och kreativitetsläger för ung...

SVT: "De är länets nya klimatambassadörer"

2016-06-22
Länsstyrelsen i Västerbotten har utsett tre nya klimatambassadörer. En av dem är Peter Sköld, historieprofessor och före...

Ny bok om människa-datorinteraktion

2016-06-22
En ny bok lanseras om det digitala och fysiska livet och tar ett nytt grepp på design för människa-datorinteraktion.

Macciariniaffären belyser behovet av diskussion i läkarkåren

2016-06-21
Hur har läkare och forskare reflekterat över den så kallade Macchiariniaffären i media? Det har forskaren Jörgen Lundälv...

10 miljoner Botnia Atlantica projektmedel beviljade till samarbetsprojekt Food Bait

2016-06-21
10 miljoner Botnia Atlantica projektmedel beviljade till samarbetsprojekt Food Bait - better food as growth and attracti...

Umeåforskare medverkade i Vetenskapens värld sommar

2016-06-21
Annika Johansson, Inger Eliasson och Christer Malm, samtliga forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, medverka...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Kristina Westerberg
2014-03-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Kristina Westerberg, bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 7828

Kontaktformulär