Till umu.se

Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Ekosystem med många och liknande arter tål större miljöstörningar

2016-05-25
Det går att avgöra hur känsligt ett ekosystem är för oförutsedda miljöstörningar menar Daniel Bruno, tidigare gästforska...

Johanna Björklund utnämnd till docent

2016-05-24
Johanna Björklund, universitetslektor i datavetenskap, har antagits som docent i datavetenskap vid Umeå universitet.

Olumuyiwa Ibidunmoye har försvarat sin licentiate avhandling

2016-05-24
Olumuyiwa Ibidunmoye har försvarat sin licentiate avhandling med titeln ”Performance Problem Diagnosis in Cloud Infrastr...

Havsmiljöinstitutet: Så mår Bottniska viken

2016-05-24
Varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Östersjöns övergödning påverkar även Bottenhavet. Fortsatt mindre d...

Vk.se: Idrotten demokratisk trots låg närvaro på årsmöten

2016-05-24
Nyligen publicerades en antologi som Centrum för idrottsforskning tagit fram. Ett av bidragen i antologin är skriven av ...

Övningar på internet en hjälp mot inkontinens

2016-05-24
Kvinnor med ansträngningsinkontinens kan få hjälp via internet. En ny webbplattform ska ge kvinnor möjlighet till egna ö...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Kristina Westerberg
2014-03-07

Utskriftsversion

Kontakta oss

Kristina Westerberg, bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 7828

Kontaktformulär