Forskning

Ett fyrtiotal personer vid institutionen har som sin huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med forskning och forskarutbildning, inkluderande professorer, forskarassistenter, post doktorer, projektassistenter samt doktorander.

Forskningen på institutionen är organiserad i sju övergripande profilområden som täcker många fält inom psykologin.  Till exempel kognitiv psykologi, klinsik psykologi, idrottspsykologi, arbets- och organisationspsykologi, biologisk psykologi, miljöpsykologi, hälsopsykologi och utvecklingspsykologi.

I våra forskningsprojekt ställs frågor som kan beröra allt från hur människans minne fungerar under stress till vilka attityder människor har om bilåkande och miljö. Inom flera områden utförs såväl grundforskning som tillämpad forskning. Forskningen drivs inom ramen för ett femtiotal projekt där man ofta samarbetar med en rad partners både inom och utom universitet och med forskargrupper i andra länder.

Välkommen att bekanta dig med vår forskning!

Institutionens profilområdenJag vill bli forskare! (Läs om utbildning på forskarnivå)

Forskningsnyheter från Umeå universitet

Två nya forskningsartiklar

2018-08-21
Ny forskning publicerad i tidskrifterna Sustainable Development och Journal of Enterprising Communities: People and plac...

Genusforskare vid Umeå universitet i unikt samarbete med scenkonstnärer i Malmö

2018-08-21
PotatoPotato Scenkonst i Malmö har erhållit 2,47 miljoner kronor i stöd från Postkodstiftelsen för att inom projektet RI...

Europa måste satsa på AI menar toppforskare

2018-08-20
Forskning inom artificiell intelligens med människan i centrum måste stärkas i Europa. Det hävdar ledande forskare, däri...

Växelverkan mellan proteiner hjälper Yersiniabakterien orsaka sjukdom

2018-08-20
Forskare vid Umeå universitet har tillsammans med ett internationellt team upptäckt en ny mekanism för växelverkan mella...

DN Debatt: ”Extremväder kommer att påverka svenska folkhälsan”

2018-08-17

Riddare av tusen äventyr

2018-08-16
I den nya produktionen Riddare av tusen äventyr kommer Potato Potato Scenkonst att ta sin utgångspunkt i avhandlingen ”D...

Nyhetsarkiv


Kontakta oss

Annika Nordlund,
bitr prefekt med ansvar för forskning
Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset, plan 1

Tel:  090-786 78 30

Kontaktformulär

Aktuellt

CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs mer

Gå direkt till

Senaste publikationer