Forskarutbildningskurser

Sök önskad kurs genom att skicka mail till administratören för forskarutbildningen senast den 15 april för höstterminens kurser och 15 november för vårterminens.

Kurser på avancerad nivå,
med länk till kursplan
Periodisering
Arbete, miljö och hälsa (15 hp)
2PS146
HT period 3 & 4
Avancerad neuropsykologi (15 hp)
2PS147
VT period 1 & 2
Datainsamling och analys (7,5 hp halvfart) *
2PS103
HT period 3 & 4
Högre kognitiva funktioner (7,5 hp)
2PS089
HT period 1 & 2
Människan i ett utvecklingsperspektiv, (15 hp)
2PS049
VT period 1 & 2 (jämna år)1
Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper, del I (7,5 hp)
2PS059
VT period 3
Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper, del II (7,5 hp)
2PS088
VT period 4
Organisationsmiljöns betydelse för individer och grupper, del I & II (15 hp)
2PS058
VT period 3 & 4
Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign
(7,5 hp halvfart) *
2PS102
HT period 1 & 2
*Obligatorisk på forskarnivå; 1 Ges vartannat år
Andra aktuella forskarutbildningskurser inom ämnesområdet psykologi
Nationalkommittén för psykologis information om aktuella forskarutbildningskurser vid landets institutioner

Sidansvarig: Maria Nordin

Utskriftsversion

Kontakta oss

Studierektor forskarutbildningen
Maria Nordin
090-786 99 24
maria.nordin@umu.se