Forskarutbildning

Är du intresserad av att lära mer och att fördjupa dig inom ämnet psykologi? Är du intresserad av att bidra med ny kunskap? Då är utbildning på forskarnivå vid institutionen för Psykologi något för dig!

Utbildningen omfattar fyra helårsstudier och består av ett antal kurser om 90 hp och ett avhandlingsarbete om 150 hp. Förutom fördjupade kunskaper inom psykologi övar du dig dessutom i kritiskt och analytiskt tänkande. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

ForskarutbildningskurserDoktorandprojekt


Kontakta oss

Studierektor forskarutbildningen
Maria Nordin
090-786 99 24
maria.nordin@umu.se