Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökanden till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Aktuellt

Ny bok av Umeå-psykologen Mattias Lundberg

Ny bok av Umeå-psykologen Mattias Lundberg

"Den lyckliga pessimisten" heter en ny bok av Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, och umeåfödde komikern och programledaren Jan Bylund.

Nyheter från institutionen

Ny bok av Umeå-psykologen Mattias Lundberg

2014-09-11
"Den lyckliga pessimisten" heter en ny bok av Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, och umeåfödde komikern och programledaren Jan Bylund.

Riksbankens Jubileumsfond: Oklart hur stress påverkar demens

2014-08-12
Anna Sundström, forskare vid psykologiska institutionen, arbetar med att ta reda på hur olika faktorer – som stress, civilstånd, fritidsaktiviteter eller yrke – påverkar risken för kognitiv nedsättning och demens. Projektet stöds av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsprojekt om nyfikenhet stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

2014-06-13
Tillsammans med forskare från University of Minnesota kommer Linus Holm, Institutionen för psykologi, studera fenomenet nyfikenhet och experimentellt testa dess inverkan på inlärning. Projektet har tilldelats medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och kommer att pågå under tre år.

Årets lärare på Personalvetarprogrammet

2014-06-11
Stina Hallström undervisar i kursen HRM - innehåll och metoder, som ges under termin 4 på Personalvetarprogrammet. Studenterna i årskurs 2 har nyligen utsett henne till Årets lärare på programmet.

Yle.fi: Att hetskolla TV-serier tar bort en del av det bästa, menar Umeå-psykolog

2014-06-10
Enligt ordspråket – och numera även forskningen – klarar sig den som lär sig vänta på något gott bättre i livet. Hetstittande på tv-serier berövar oss dessutom på en av de bästa delarna av upplevelsen – förväntan, säger psykologen Per Höglund på Institutionen för psykologi vid Umeå universitet till ...


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Mikael Henningsson
2014-04-11

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär