Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökanden till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Aktuellt

Forskningsmedel från FORTE till ett samarbetsprojekt om äldreomsorg

Forskningsmedel från FORTE till ett samarbetsprojekt om äldreomsorg

I årets allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd har Fortes styrelse beslutat att bevilja medel till Kristina Westerbergs forskningsprojekt om äldreomsorg.

Nyheter från institutionen

Lyckad utdelning för Instituitonen för psykologi i höstens bidragsbeslut

2015-11-26
Vetenskapsrådet, FORMAS och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har, under de senaste veckorna, meddelat sina beslut om forskningsmedel. Institutionen för psykologi har varit mycket framgångsrikt när det gäller utdelningen.

Newsdesk: Varför ringer inte media om sitt eget beteende?

2015-11-25
När en person greps i Boliden, misstänkt för terrorism, började telefoner ringa hos Umeå universitets psykologer, men undringar om varför "terroristen" hade en öppen profil på Facebook."Kanske är det också psykologens kritiska skolning som gör att jag ställer mig frågan varför telefonerna nu tystnat...

35,2 miljoner till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

2015-11-05
Tolerans som begrepp, svenskt sjukförsäkringssystem, tornedalsk skönlitteratur, kvinnoorganisationer i Burma, psykisk ohälsa hos äldre och effekter av prematur födelse – det är ämnena för några av de elva nya forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap som tilldelas projektbidrag från Vet...

Barnpsykologer anpassar behandlingen efter könsstereotyper

2015-10-19
Barnpsykologer behöver bli bättre på att hantera genusperspektiv och hur det hänger samman med psykologisk problematik för att kunna ge bra stöd, särskilt när det gäller unga kvinnor. De saknar även redskap för hur genusfrågor bör ingå i behandlingen. Det framkommer i en avhandling från Umeå univers...

Forskningsmedel från FORTE till ett samarbetsprojekt om äldreomsorg

2015-10-06
I årets allmänna utlysning av bidrag till forskning och forskare inom hälsa, arbetsliv och välfärd har Fortes styrelse beslutat att bevilja medel till Kristina Westerbergs forskningsprojekt om äldreomsorg.


Sidansvarig: Mikael Henningsson
2014-04-11

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär

Psykologstudenter bloggar om sin praktik utomlands

Fyra psykologstudenter gör sin praktik i södra Indien under höstterminen 2015.
Följ deras blogg

Martina gör sin praktik under höstterminen på Centre for Anxiety Disorders and Trauma (CADAT) vid Kings College i London.
Följ hennes blogg