Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökande till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Disputation fredag 23 mars

Markus Nyström, Institutionen för psykologi, försvarar sin avhandling: "Treating Depression with Activation", fredag 23 mars, kl. 10.00 i Hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Egil Martinsen, University of Oslo. Välkomna!Läs intervjun med Markus

Nyheter från institutionen

Svårt för institutionsplacerade unga att träna nedsatt kognitiv förmåga

2018-03-01
Kognitiva funktioner, som minne, koncentration och impulskontroll, hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något efter träning, men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen. Det visar Olov Nordvall vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet i en avhandl...

Psykologprogrammet i Umeå är först med att mäta praktiska färdigheter hos studenterna

2018-01-31
OSCE, objective structured clinical examination, är en examinationsform som syftar till att mäta praktiska färdigheter individuellt hos studenterna. Den har nu prövats för första gången på psykologprogrammet i Umeå.

Kan hjärngympa förbättra minnet och öka mängden dopamin hos Parkinsonpatienter?

2018-01-17
Parkinsons sjukdom drabbar årligen drygt 2000 personer i Sverige. De flesta är över 55 år. Vanliga symptom är långsamma rörelser, stelhet och skakningar men även kognitiva förmågor drabbas. De motoriska symptomen kan idag behandlas framgångsrikt med hjälp av läkemedel, men behandling mot kognitiva s...

Störande ljud och vibrationer påverkar olika

2017-12-06
Det finns både likheter och olikheter mellan hur plötsliga förändringar i ljud och vibrationer fångar uppmärksamheten. Och även när något man förväntar sig tas bort fångas uppmärksamheten. Det visar Erik Marsja i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Stort intresse för nya psykoterapeutprogrammet i Umeå

2017-10-27
Den nya utbildningen till psykoterapeuter vid Umeå universitet har lockat totalt 261 sökande, vilket motsvarar 13 sökande per studieplats. Utbildningen är den enda i sitt slag norr om Uppsala.


Olov Nordvalls disputation 9 mars

Olov Nordvall, Institutionen för psykologi, försvarade sin avhandling: "Cognition in interned adolescents - aspects of executive functions and training". Fakultetsopponent: Professor Anne H Berman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Läs hela pressmeddelandet

Aktuellt

CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs mer

Studenter bloggar från Kapstaden ht17

Psykologstudenterna Emma, Lovisa, Bella, Jens, Ingela och Johanna från termin 6 på Psykologprogrammet praktisera i Kapstaden under hösten 2017.

Följ deras blogg

Praktikblogg - London

Jessica Carrion gör sin praktik i London ht17 och delar med sig av sin tid där på hennes blogg.

Följ bloggen "Te, scones och ångestbehandling"

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär