Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökande till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Aktuellt

Forskarutbildningen i psykologi vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

– Det här är förstås väldigt positivt och visar att ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att skapa ett bra klimat för våra doktorander har lönat sig, säger Maria Nordin, studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs hela pressmeddelandet

Nyheter från institutionen

Hög kvalitet för forskarutbildning i psykologi

2018-03-28 (från 2018-03-26)
Forskarutbildningen i psykologi vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

Jessica K Ljungberg i möte med kronprinsessan

2018-03-20
Idag tisdag är Jessica Körning Ljungberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, en av tre forskare som besöker kronprinsessan Victoria på Stockholms slott för att berätta om sin forskning och om villkoren för kvinnliga forskare i Sverige. Arrangerar gör Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Västerbottens-Kuriren: Umeåforskare träffar kronprinsessan

2018-03-20
Under tisdagen besöker Umeåforskaren Jessica Körning Ljungberg kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Detta för att berätta om sin forskning och villkoren för kvinnliga forskare i Sverige.

Svårt för institutionsplacerade unga att träna nedsatt kognitiv förmåga

2018-03-01
Kognitiva funktioner, som minne, koncentration och impulskontroll, hos institutionsplacerade ungdomar kan förbättras något efter träning, men det tycks inte vara själva träningen som är orsaken till förbättringen. Det visar Olov Nordvall vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet i en avhandl...

Psykologprogrammet i Umeå är först med att mäta praktiska färdigheter hos studenterna

2018-01-31
OSCE, objective structured clinical examination, är en examinationsform som syftar till att mäta praktiska färdigheter individuellt hos studenterna. Den har nu prövats för första gången på psykologprogrammet i Umeå.


Aktuellt

CHAMP är ett forskningsprojekt om utveckling av motorisk planeringsförmåga vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs mer

Studenter bloggar från Kapstaden ht17

Psykologstudenterna Emma, Lovisa, Bella, Jens, Ingela och Johanna från termin 6 på Psykologprogrammet praktisera i Kapstaden under hösten 2017.

Följ deras blogg

Praktikblogg - London

Jessica Carrion gör sin praktik i London ht17 och delar med sig av sin tid där på hennes blogg.

Följ bloggen "Te, scones och ångestbehandling"

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär