Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökanden till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Aktuellt

Ärofyllt pris till artikel om motorisk kontroll hos för tidigt födda barn

Ärofyllt pris till artikel om motorisk kontroll hos för tidigt födda barn

Anna-Maria Johansson som disputerade vid Institutionen för psykologi i december 2012, har vunnit priset ”Hennessy-Smotherman Best Student Paper Award" publicerat i den för området välrenommerade amerikanska tidskriften Developmental Psychobiology. Den publicerade artikeln har titeln: Long-Term Influences of a Preterm Birth on Movement Organization and Side Specialization in Children at 4–8 Years of Age och ingick i sammanläggningsavhandlingen.

Nyheter från institutionen

Umeå universitet startar fler kompletterande utbildningar

2016-10-06
Umeå universitet får till uppdrag att bygga upp kompletteringsutbildningar för personer med utländsk utbildning till psykolog och socionom. Det beskedet kom från regeringen i dag, torsdag.

Ärofyllt pris till artikel om motorisk kontroll hos för tidigt födda barn

2016-10-05
Anna-Maria Johansson som disputerade vid Institutionen för psykologi i december 2012, har vunnit priset ”Hennessy-Smotherman Best Student Paper Award" publicerat i den för området välrenommerade amerikanska tidskriften Developmental Psychobiology. Den publicerade artikeln har titeln: Long-Term Influ...

Framgångar hos FORTE

2016-10-04
Sociologiska institutionen är en stor vinnare, efter att Fortes styrelse beslutat vilka sökanden som ska beviljas medel i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag.

Pappor ser graviditet och förlossning
som gemensamma angelägenheter

2016-10-03
Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård. Upplevelsen hänger delvis samman med att vården fokuserar på mammans gravida kropp, visar Stefan Björk i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Nya studenter hälsades välkomna till Institutionen för psykologi

2016-09-08
Institutionen för psykologi ordnade med ett välkomstarrangemang för alla nya studenter första veckan på höstterminen. Syftet var att ge studenterna nyttig information men framförallt att hälsa dem välkomna till institutionen.


Sidansvarig: Mikael Henningsson
2014-04-11

Nya praktikbloggar ht-2016


Jasmine och Björn gör sin praktik i Indien under höstterminen 2016.
Följ deras blogg


Sara, Måns och Liv gör sin praktik i Kapstaden, Sydafrika under hösten 2016.
Följ deras blogg

Vi söker forskningsdeltagare till en studie

Är du intresserad av att delta i en studie om om luktsinne, upplevelse och kropp?
Läs mer

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär