Till umu.se

Välkommen!

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Vi bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, där vi samverkar med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Institutionen för psykologi
Psykologi är ett av universitetets mest populära ämnen med många sökanden till de program och fristående kurser som vi ger. Varje termin har vi cirka 675 studenter på våra kurser och vi har ett brett kursutbud. Våra kurser bygger på forskning, då våra lärare forskar och alla forskare undervisar.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

Aktuellt

Många miljoner till forskning om doftsinnet

Många miljoner till forskning om doftsinnet

Steven Nordin, Linus Andersson och Anna-Sara Claeson vid Institutionen för psykologi, är några av de forskare som ingår i ett stort forskningsprogram om doftsinnet. Stockholms universitet är huvudsökande för forskningsprogrammet som nyligen beviljats 26 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Nyheter från institutionen

Många miljoner till forskning om doftsinnet

2014-10-20
Steven Nordin, Linus Andersson och Anna-Sara Claeson vid Institutionen för psykologi, är några av de forskare som ingår i ett stort forskningsprogram om doftsinnet. Stockholms universitet är huvudsökande för forskningsprogrammet som nyligen beviljats 26 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond...

Ny bok av Umeå-psykologen Mattias Lundberg

2014-09-11
"Den lyckliga pessimisten" heter en ny bok av Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, och umeåfödde komikern och programledaren Jan Bylund.

Riksbankens Jubileumsfond: Oklart hur stress påverkar demens

2014-08-12
Anna Sundström, forskare vid psykologiska institutionen, arbetar med att ta reda på hur olika faktorer – som stress, civilstånd, fritidsaktiviteter eller yrke – påverkar risken för kognitiv nedsättning och demens. Projektet stöds av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskningsprojekt om nyfikenhet stöds av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

2014-06-13
Tillsammans med forskare från University of Minnesota kommer Linus Holm, Institutionen för psykologi, studera fenomenet nyfikenhet och experimentellt testa dess inverkan på inlärning. Projektet har tilldelats medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och kommer att pågå under tre år.

Årets lärare på Personalvetarprogrammet

2014-06-11
Stina Hallström undervisar i kursen HRM - innehåll och metoder, som ges under termin 4 på Personalvetarprogrammet. Studenterna i årskurs 2 har nyligen utsett henne till Årets lärare på programmet.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Mikael Henningsson
2014-04-11

Kontaktinformation

Institutionen för psykologi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Beteendevetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090–920 29

Kontaktformulär

Studentkonferens 23 oktober